เครื่องสับมันเส้น

เครื่องสับมันเส้น

ขนาด

น้ำหนัก

ใช้มอเตอร์ แีรงม้า

ใช้เครื่องยนต์: แรงม้า

การทำงาน ตัน/ซม

วัสดุ

ใบมีด:เหล็กแข็งคุณภาพดีจาก .….….……

back to top