การติดตั้งปั๊มหอยโข่ง Installation

Print
User Rating: / 17
PoorBest 

Installation

การติดตั้งปั๊มหอยโข่ง เพลาลอย

installation Centrifugal pump

การติดตั้งปั๊มหอยโข่ง  ผมจะแยกออกเป็น 2 ลักษณะคือ
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหมุน ซ้าย ใช้ัสายพาน


ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหมุน ขวา

ถ่ายจากสถานที่ จริง  เครื่องยนต์ KUBOTA RT-110 ,11 HP ปั๊มเพชรรวงข้าว 3" TR-75    ตัวอย่างรุ่น นี้ ที่ใช้กัน ปริมาณน้ำมาก กินแรงเครื่องน้อย


ภาพนี่ถ่ายจากสถ่านที่จริง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ภาพนี้ภ่ายจากสถานที่จริง อ.บางกระทุ่ม จ.พิจิตร การทำนาปรัง ประมาณเดือน มกราคม 2554                      รุ่นนี้ ซีลเชือก เหมาะสำหรับบ่อขุด หรือ บ่อทรุด สนใจติดต่อที่ 084-8178882 มีอะไหล่คอยบริการตลอดเวลา

บทความนี้ ไม่ได้ใช้ภาษาทางวิชาการ เพราะต้องการให้เกษตรกรอ่านเข้าใจง่าย ๆ เพราะนักวิชาการมีความรู้เข้าใจอะไรที่ยาก ๆ ได้ดี

สำหรับปั๊มหมุน ซ้าย Counter Clockwise

การหาภู่เล่ย์ติดเครื่องยนต์ และปั๊มน้ำ ที่เหมาะสม

สูตรในการคำนวนแบบ ง่าย ๆ คือ  รอบของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์x ภู่เล่ย์ที่ติดเครื่องยนต์ /ภู่เล่ย์ของปั๊มน้ำ =รอบของปั๊มน้ำ

เช่น มอเตอร์ 20 แรงม้า รอบ 1450 รอบ/นาที ภู่เล่ย์ของปั๊มน้ำ 3.5 นิ้ว (MODEL 4020 ) และต้องการส่งสูงที่ 25 เมตร ต้องการน้ำ 350 ลิตร/นาที และ ตามป้ายบอกคุณสมบ้ติปั๊มดังนี้

แผ่นแสดงคุณสมบัติของปั๊มน้ำ


รุ่นนี้คือ Model 4020 ขนาด 3"x3" ใบพัด (ปั๊มแรงดัน 2 ใบพัดเพชรรวงข้าว)

คำถาม

  1. จะใช้ภู่เล่ย์ที่ต้นกำลัง (มอเตอร์) ขนาด กี่นิ้ว?
  2. ต้องการน้ำ 300  ลิตร /นาที่  และถังเก็นน้ำสูง 25 เมตร
  3. รอบที่เหมาะสมกี่รอบ /นาที ?

สมมุติว่า เรามี ภู่เล่ย์ หน้า 4 นิ้ว  4.5 นิ้วและ 5 นิ้ว ตามลำดับ

ภู่เล่ย์ 4 นิ้ว

หารอบของปั๊มน้ำที่เหมาะสม = 1450x4/3.5 ก็จะได้  =1657.1428571428571428571428571429

รอบของปั๊ม ขณะนั้น คือ 1657.142 รอบ /นาที และภู่เล่ย์ที่ตัวมอเตอร์คือ 4 นิ้ว

ภู่เล่ย์ 4.5 นิ้ว

หารอบของปั๊มน้ำที่เหมาะสม = 1450x4.5/3.5 ก็จะได้  =1864.2857142857142857142857142857

รอบของปั๊ม ขณะนั้น คือ 1864.29 รอบ /นาที และภู่เล่ย์ที่ตัวมอเตอร์คือ 4.5 นิ้ว

ภู่เล่ย์ 5 นิ้ว

หารอบของปั๊มน้ำที่เหมาะสม = 1450x5/3.5 ก็จะได้     =2071.4285714285714285714285714286

รอบของปั๊ม ขณะนั้น คือ 2071.43 รอบ /นาที และภู่เล่ย์ที่ตัวมอเตอร์คือ 5 นิ้ว

คำตอบคือ (ให้ย้อนกลับไปดู ป้ายแสดงคุณสมบัติของปั๊มน้ำ ดูจากรอบของปั๊มน้ำ)

  1. เราต้องใช้ ภู่เล่ย์ 5 นิ้วที่มอเตอร์
  2. เราก็ไปดูจากป้ายแสดงคุณสมบัติของปั๊มน้ำที่ รอบ 2000 รอบ /นาที ได้น้ำ 570-240 ลิตร/นาที่
  3. กิน 5 แรงม้า
  4. ที่ ระดับความสูง 15-32 เมตร (ปั๊มใน 1 รอบความสูง จะมีความสูง 2 ระดับ คือ Head สูง และ Head ต่ำ Head สูงเท่ากับ 32 เมตรได้ น้ำ 240 ลิตร/นาที และ Head ต่ำ คือ 15 เมตร ได้น้ำ 570 ลิตร/นาที ถ้าท่านต้องการคิดเป็น ลบม ก็ลองคิดดู ผมคิดได้ 34 และ 14 ลบม ตามลำดับ

ค่าโดยประมาณครับผม ระบบสายพานเผื่อ รอบฟรี สัก 71  รอบ/นาที

ปั๊มทั้งสองชนิดมีลักษณะที่เหมือนกัน การทำงานจะเหมือนกันทุกประการ แต่ทิศทางการหมุนของใบพัดจะไม่เหมือนกัน และขั้นตอนการติดตั้งจึงแตกต่างกัน
ปั๊มหมุนขวา จะหมุนตามเข็มนาฬิกา (Clockwise)
ปั๊มหมุนซ้าย จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา (Counter Clockwise)

1.1 ปั๊มหมุนซ้าย ส่าวนมากจะติดภู่เล่ย์ และใช้สายพานในการส่งกำลังจากต้นกำลัง มายังปั๊มน้ำส่วนมากใช้ในพื่นที่ ๆ ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงต้องอาศัยเครื่องยนต์เล็ก เช่น yanmar  Kubota RT -110 รุ่นใหม่

1.2 ปั๊มหมุนซ้าย ถ้าต่อชนกับมอเตอร์ ให้สลับ Phase ไฟฟ้า มอเตอร์ก็จะหมุนกลับทางครับ

ตัวอย่างที่ติดตั้งพร้อมใช้งาน ภู่เล่ย์ที่เครื่อง4.5นิ้วและที่ ปั๊มน้ำ3.5 นิ้วสายพาน 2 เส้น ภู่เล่ย์ 2 ร่อง B ใช้เครื่องยนต์ yanmar 11 HP


ปั๊มหมุน ซ้าย ที่ปั๊มใช้ ภู่เล่ย์ 3.5" และที่เครื่องยนต์ใช้ 4.5 นิ้ว 2 ร่อง B 4" ภู่เล่ย 4.5 นิ้วสำหรับเครื่อง KUBOTA และ YANMAR มีขายตามร้านค้าทั่วไป ราคา 200-400 บาทผมไม่แน่ใจ

ต่อที่ เปี๊ยกการยนต์ จันทบุรี มืออาชีพ ติดต่อได้ที่นี่


ภาพนี้เป็นการต่อ ปั๊มเพชรรวงข้าวกับเครื่อง RT-110 Kubota ภู่เล่ย์ที่เครื่องยนต์ 4.5 นิ้วภู่เล่ย์ปั๊มน้ำ 3" 2ร่อง B ลูกค้าสูบน้ำเข้าไร่อ้อยที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เส้นทาง อ.ด่านช้าง - บ้านไร่

1.3 แท่นเคริ่องยนต์ควรมีความแข็งแรงพอสำหรับรับแรงบิดของเครื่องยนต์ได้

1.3 ปั๊มน้ำและเครื่องยนต์เมื่อติดตั้งเสร็จสายพานจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

1.4 ข้อต่อและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เข้ากับระบบปั๊มน้ำต้องแน่นสนิทอย่าให้มีอากาศเข้าได้ (สังเกตุ ลูกค้าใช้ยางในรถยนต์รัดให้แน่น)

1.5 ห้ามวางฟุตวาล์วติดพื้นบ่อ (หัวกระโหลก)  อาจทำให้เศษกิ่งไม้หรือกรวดเข้าอุดตันช่องใบพัดได้ อย่างน้อยให้ห่างจากพื้นประมาณ 50 ซม.

ยังมีต่อ พักก่อน ต้องทำไปพร้อมกันหลายส่วน ขอบคุณครับ..............

Last Updated ( Thursday, 16 June 2016 16:31 )