You are here: Home รวมบทความ ประกอบเครื่องพ่นยาเป็นชุดพร้อมใช้งาน ประกอบเครื่องพ่นยา ชุด B

การประกอบเครื่องพ่นยาสามสูบกับมอเตอร์ และเครื่องยนต์เล็ก (เบนซิน)

การติดตั้ง - เครื่องพ่นยาชุด b

User Rating: / 4
PoorBest 

เครื่องพ่นยาสามสูบการประกอบเครื่องยนต์เล็ก ชุด B

เครื่องพ่นยาสามสูบ/ หรือ ปั๊มพ่นยาสามสูบ /เครื่องพ่นยาสามสูบ 3/4"

งานพ่นยา โลม้วนสายพ่นยา โลม้วนสาย 100 ล้อ แท่นพ่นยา เครื่องพ่นยา 5.5 hp

รายละเอียด

งานพ่นยา มีรายการสินค้าดังนี้ รูปภาพจาก ( ซ้ายบน ไป ขวาบน และ ซ้ายล่าง ไป ขวา ล่าง )
1 โลม้วนสายพ่นยา เก็บสาย 100 เมตร
2. แท่นพ่นยา เหล็กฉากใหญ่ สีแดง
แท่นพ่นยา ตัวหนา 
3. สายพ่นยา รุ่นหนา  5 ชั้น เพชรรวงข้าว อย่างดี แทนแรงดันได้ 220 kg3
4. เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาด 5.5 HP ( kojima 5.5 แรงม้า )
5. เครื่องพ่นยา 3 สูบ รุ่น Auto เกรดดี อะไหล่ใช้กับตราเพชรแท้ได้

ชุด B ประกอบด้วย อุปกรณ์ดังภาพ

เครื่องพ่นยา 3/4" ดี ออโตเมติก

สายพ่นยาเพชรรวงข้าว 100 เมตร

ล้อเ้ก็บสาย 100 เมตร

แท่นพ่นยาเหล็กฉากอย่างหนา

ตัวอย่างด้ามพ่นยารุ่นที่เราจำหน่าย เป็นละออง
ล้อเก็บสาย สำหรับประกอบเป็นชุดฟรียอย แท่นพ่นยาสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์เล็กและปั๊มพ่นยา

การประกอภู่เล่ย์กับเครื่องยนต์ ประกอบภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาและ ภู่เล่ย์เครื่องยนต์เล็ก
ติดตั้งตัวปั๊ม เครื่องยนต์เล็ก ภู่เล่ย์ แท่นพ่นยา สายพาน ประกอบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

ประกอบเป็นชุด B ประกอบด้วย ชุดเล็ก อย่างดี 8320.- (ถ้าต้องการรุ่นถูกให้เลือกชุด A)

ประกอบกับเครื่องยนต์ขนาด 5.5 แรงม้า พร้อมปั๊มขนาด 3/4" 8320.-

 • เครื่องพ่นยาสามสูบขนาด 3/4"
 • เครื่องยนต์ขนาด 5.5  HP
 • แท่นพ่นยาอย่างหนา เหล็กฉาก
 • สายพาน 2 เส้น เบอร์ 40,41,42 หรือ 43 ก็ได้
 • ภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาขนาด 2.5"x2AX19MM (หรือ 3"x2AX19MM)
 • ด้ามพ่นยาดำเีนินสะดวก อยางดี 3 ฟุต (ปรกติเราขาย 600 บาท) ถ้าจีน 80 บาท
 • สายพ่นยา เพชรรวงข้าว 20
 • ก๊อก ผู้เมีัย ขนาด 1/4"

ประกอบสำหรับปั๊มพ่นยา รุ่น 1" ออโตเมติก  9,200.-

 • เครื่องพ่นยาสามสูบขนาด 1""
 • เครื่องยนต์ขนาด 5.5  HP
 • แท่นพ่นยาอย่างหนา
 • สายพาน 2 เส้น
 • ภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาขนาด 2.5"x2AX19MM
 • ด้ามพ่นยาดำเีนินสะดวก อยางดี 3 ฟุต
 • สายพ่นยา เพชรรวงข้าว 20
 • ก๊อก ผู้เมีัย ขนาด 1/4

เพิ่มเติมซื้อเพิ่ม

 • ล้อเก็บสายพ่นยาขนาด 100 เมตร
 • ฟรียอยพ่นยา
 • สายพ่นยาย้ำห้วท้าย สำหรับประกอบล้อเก็บ
 • ที่กวนน้ำยา (สำหรับยาผง หรือ copper)

เครื่องพ่นยาสามสูบ ขนาด  6 หุล (3/4")  และเครื่องพ่นยา ขนาด 1" ออโตเมติก และหม้อพักลม เราจัดและประกอบเป็นชุดพร้อมใช้งานให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงาน หรือลูกค้่าจะนำเครื่องพวกนี้ไปใช้ในงาน กำจัดปลวกก็ได้เรายินดีแนะนำสารเคมีและวิธีการทำให้ฟรี

แท่นพ่นยาเหล็กฉากหนา ชนิดพิเศษ สั่งทำแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน คุ้มค่าเงินที่จ่ายไป

เครื่องยนต์ที่เราใช้ประกอบ สตาร์ทติดง่าย

15/01/2555

Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 17:14
 

การติดตั้ง - เครื่องพ่นยาชุด b

User Rating: / 6
PoorBest 

เครื่องพ่นยาสามสูบประกอบมอเตอร์ 2 HP ชุด D ปั๊มขนาด 1" พร้อมอเตอร์ 2 แรงม้า

เครื่องพ่นยาสามสูบ/ หรือ ปั๊มพ่นยาสามสูบ /เครื่องพ่นยาสามสูบ 1"

งานพ่นยา โลม้วนสายพ่นยา โลม้วนสาย 100 ล้อ แท่นพ่นยา เครื่องพ่นยา  มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า

รายละเอียด

งานพ่นยา มีรายการสินค้าดังนี้ รูปภาพจาก ( ซ้ายบน ไป ขวาบน และ ซ้ายล่าง ไป ขวา ล่าง )

1 โลม้วนสายพ่นยา เก็บสาย 100 เมตร
2. แท่นพ่นยา เหล็กฉากใหญ่ สีแดง
แท่นพ่นยา ตัวหนา 
3. สายพ่นยา รุ่นหนา  5 ชั้น เพชรรวงข้าว อย่างดี แทนแรงดันได้ 220 kg3
4. มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า
5. เครื่องพ่นยา 3 สูบ รุ่น Auto เกรดดี อะไหล่ใช้กับตราเพชรแท้ได้

 

ชุด D ประกอบด้วย อุปกรณ์ดังภาพ

เครื่องพ่นยา 1" ดี ออโตเมติก

 

สายพ่นยาเพชรรวงข้าว 100 เมตร

 

ล้อเ้ก็บสาย 100 เมตร

 

แท่นพ่นยาเหล็กฉากอย่างหนา

ประกอบมอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า พร้อมใช้งาน

ตัวอย่างด้ามพ่นยารุ่นที่เราจำหน่าย เป็นละออง
ล้อเก็บสาย สำหรับประกอบเป็นชุดฟรียอย แท่นพ่นยาสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์เล็กและปั๊มพ่นยา

 

 

 

 

การประกอภู่เล่ย์กับเครื่องยนต์ ประกอบภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาและ ภู่เล่ย์เครื่องยนต์เล็ก
ติดตั้งตัวปั๊ม เครื่องยนต์เล็ก ภู่เล่ย์ แท่นพ่นยา สายพาน ประกอบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

 

ประกอบสำหรับปั๊มพ่นยา รุ่น 1" ออโตเมติก  9,200.-

ประกอบกับเครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า 9200.-

 • เครื่องพ่นยาสามสูบขนาด 1""
 • เครื่องยนต์ขนาด 5.5  HP
 • แท่นพ่นยาอย่างหนา
 • สายพาน 2 เส้น
 • ภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาขนาด 2.5"x2AX19MM
 • ด้ามพ่นยาดำเนินสะดวก อยางดี 3 ฟุต
 • สายพ่นยา เพชรรวงข้าว 20
 • ก๊อก ผู้เมีัย ขนาด 1/4

เพิ่มเติมซื้อเพิ่ม

 • ล้อเก็บสายพ่นยาขนาด 100 เมตร
 • ฟรียอยพ่นยา
 • สายพ่นยาย้ำห้วท้าย สำหรับประกอบล้อเก็บ
 • ที่กวนน้ำยา (สำหรับยาผง หรือ copper)

เครื่องพ่นยาสามสูบ ขนาด  6 หุล (3/4")  และเครื่องพ่นยา ขนาด 1" ออโตเมติก และหม้อพักลม เราจัดและประกอบเป็นชุดพร้อมใช้งานให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงาน หรือลูกค้าจะนำเครื่องพวกนี้ไปใช้ในงาน กำจัดปลวกก็ได้เรายินดีแนะนำสารเคมีและวิธีการทำให้ฟรี

แท่นพ่นยาเหล็กฉากหนา ชนิดพิเศษ สั่งทำแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน คุ้มค่าเงินที่จ่ายไป

Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 17:04
 

การติดตั้ง - เครื่องพ่นยาชุด b

User Rating: / 2
PoorBest 

เครื่องพ่นยาสามสูบประกอบกับมอเตอร์ 1.5 HP ชุด C เครื่องพ่ยนา 3/4"

เครื่องพ่นยาสามสูบ/ หรือ ปั๊มพ่นยาสามสูบ /เครื่องพ่นยาสามสูบ 3/4"

งานพ่นยา  แท่นพ่นยาเหล็กฉาก, มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า, เครื่องพ่นยา 3/4" ออโตเมติก 

รายละเอียด

งานพ่นยา มีรายการสินค้าดังนี้ รูปภาพจาก ( ซ้ายบน ไป ขวาบน และ ซ้ายล่าง ไป ขวา ล่าง )
1 โลม้วนสายพ่นยา เก็บสาย 100 เมตร
2. แท่นพ่นยา เหล็กฉากใหญ่ สีแดง
แท่นพ่นยา ตัวหนา 
3. สายพ่นยา รุ่นหนา  5 ชั้น เพชรรวงข้าว อย่างดี แทนแรงดันได้ 220 kg3
4. มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า (Marko 1.5 แรงม้า) หรือ 2 แรงม้า (เพิ่มเงินตามราคามอเตอร์)
5. เครื่องพ่นยา 3 สูบ รุ่น Auto เกรดดี อะไหล่ใช้กับตราเพชรแท้ได้

ชุด C ประกอบด้วย อุปกรณ์ดังภาพ

เครื่องพ่นยา 3/4" ดี ออโตเมติก

 

สายพ่นยาเพชรรวงข้าว 100 เมตร หรือ รุ่นถูก

 

ล้อเ้ก็บสาย 100 เมตร

แท่นพ่นยาเหล็กฉากอย่างหนา


ตัวอย่างด้ามพ่นยารุ่นที่เราจำหน่าย เป็นละออง
ล้อเก็บสาย สำหรับประกอบเป็นชุดฟรียอย แท่นพ่นยาสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์เล็กและปั๊มพ่นยา

 

 

 

 

การประกอภู่เล่ย์กับเครื่องยนต์ ประกอบภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาและ ภู่เล่ย์เครื่องยนต์เล็ก
ติดตั้งตัวปั๊ม เครื่องยนต์เล็ก ภู่เล่ย์ แท่นพ่นยา สายพาน ประกอบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

ประกอบเป็นชุด B ประกอบด้วย ชุดเล็ก อย่างดี x.xxx.xx- (ถ้าต้องการรุ่นถูกให้เลือกชุด A)

เครื่องพ่นยาประกอบเป็นชุด +มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมใช้งาน ขนาด 3/4" ออโตเมติก

 • เครื่องพ่นยาสามสูบขนาด 3/4"
 • มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า marko
 • แท่นพ่นยาอย่างหนา เหล็กฉาก
 • สายพาน 2 เส้น เบอร์ 40,41,42 หรือ 43 ก็ได้
 • ภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาขนาด 2.5"x2AX19MM
 • ด้ามพ่นยาดำเนินสะดวก อยางดี 3 ฟุต
 • ก๊อก ผู้เมีย ขนาด 1/4"
 • สายพ่นยา อย่างดี 100 เมตร หนา 5 ชั้น เพชรรวงข้าว (ถ้าเป็นรุ่นถูก หนา 3 ชั้นลดไปอีก 500 บาท )

ประกอบสำหรับปั๊มพ่นยา รุ่น 1" ออโตเมติก  x,xxx.xx.-

 • เครื่องพ่นยาสามสูบขนาด 1""
 • มอเตอรฺ์ขนาด 2 แรงม้า
 • แท่นพ่นยาอย่างหนาเหล็กฉาก
 • สายพาน 2 เส้น
 • ภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาขนาด 4"x2AX19MM

เพิ่มเิติม

 • ด้ามพ่นยาดำเีนินสะดวก อยางดี 3 ฟุต
 • สายพ่นยา เพชรรวงข้าว 20,50 หรือ 100 เมตร
 • ก๊อก ผู้เมีัย ขนาด 1/4

เพิ่มเติมซื้อเพิ่ม

 • ล้อเก็บสายพ่นยาขนาด 100 เมตร
 • ฟรียอยพ่นยา
 • สายพ่นยาย้ำห้วท้าย สำหรับประกอบล้อเก็บ
 • ที่กวนน้ำยา (สำหรับยาผง หรือ copper)

เครื่องพ่นยาสามสูบ ขนาด  6 หุล (3/4")  และเครื่องพ่นยา ขนาด 1" ออโตเมติก และหม้อพักลม เราจัดและประกอบเป็นชุดพร้อมใช้งานให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงาน หรือลูกค้าจะนำเครื่องพวกนี้ไปใช้ในงาน กำจัดปลวกก็ได้เรายินดีแนะนำสารเคมีและวิธีการทำให้ฟรี

แท่นพ่นยาเหล็กฉากหนา ชนิดพิเศษ สั่งทำแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน คุ้มค่าเงินที่จ่ายไป

15/01/2555

Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 17:11
   

การติดตั้ง - เครื่องพ่นยาชุด b

เครื่องพ่นยาสามสูบ การประกอบแท่นพ่นยาสามสูบ ชุด E

เครื่องพ่นยาสามสูบ/ หรือ ปั๊มพ่นยาสามสูบ /เครื่องพ่นยาสามสูบ 3/4"

งานพ่นยา โลม้วนสายพ่นยา โลม้วนสาย 100 ล้อ แท่นพ่นยา เครื่องพ่นยา 5.5 hp

รายละเอียด

งานพ่นยา มีรายการสินค้าดังนี้ รูปภาพจาก ( ซ้ายบน ไป ขวาบน และ ซ้ายล่าง ไป ขวา ล่าง )

1 โลม้วนสายพ่นยา เก็บสาย 100 เมตร
2. แท่นพ่นยา เหล็กฉากใหญ่ สีแดง
แท่นพ่นยา ตัวหนา 
3. สายพ่นยา รุ่นหนา  5 ชั้น เพชรรวงข้าว อย่างดี แทนแรงดันได้ 220 kg3
4. เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาด 5.5 HP
5. เครื่องพ่นยา 3 สูบ 3/4"  (6 หุล) รุ่น Auto เกรดดี อะไหล่ใช้กับตราเพชรแท้ได้

ชุด  Dประกอบด้วย อุปกรณ์ดังภาพ

เครื่องพ่นยา 3/4" ดี ออโตเมติก

สายพ่นยาเพชรรวงข้าว 100 เมตร

ล้อเ้ก็บสาย 100 เมตร

แท่นพ่นยาเหล็กฉากอย่างหนา

ตัวอย่างด้ามพ่นยารุ่นที่เราจำหน่าย เป็นละออง
ล้อเก็บสาย สำหรับประกอบเป็นชุดฟรียอย แท่นพ่นยาสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์เล็กและปั๊มพ่นยา

การประกอภู่เล่ย์กับเครื่องยนต์ ประกอบภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาและ ภู่เล่ย์เครื่องยนต์เล็ก
ติดตั้งตัวปั๊ม เครื่องยนต์เล็ก ภู่เล่ย์ แท่นพ่นยา สายพาน ประกอบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

ประกอบเป็นชุด B ประกอบด้วย ชุดเล็ก อย่างดี 8320.- (ถ้าต้องการรุ่นถูกให้เลือกชุด A)

 • เครื่องพ่นยาสามสูบขนาด 3/4"
 • เครื่องยนต์ขนาด 5.5  HP
 • แท่นพ่นยาอย่างหนา
 • สายพาน 2 เส้น เบอร์ 40,41,42 หรือ 43 ก็ได้
 • ภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาขนาด 2.5"x2AX19MM
 • ด้ามพ่นยาดำเีนินสะดวก อยางดี 3 ฟุต
 • สายพ่นยา เพชรรวงข้าว 20
 • ก๊อก ผู้เมีัย ขนาด 1/4"

ประกอบสำหรับปั๊มพ่นยา รุ่น 1" ออโตเมติก  9,200.-

 • เครื่องพ่นยาสามสูบขนาด 1""
 • เครื่องยนต์ขนาด 5.5  HP
 • แท่นพ่นยาอย่างหนา
 • สายพาน 2 เส้น
 • ภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาขนาด 2.5"x2AX19MM
 • ด้ามพ่นยาดำเีนินสะดวก อยางดี 3 ฟุต
 • สายพ่นยา เพชรรวงข้าว 20
 • ก๊อก ผู้เมีัย ขนาด 1/4

เพิ่มเติมซื้อเพิ่ม

 • ล้อเก็บสายพ่นยาขนาด 100 เมตร
 • ฟรียอยพ่นยา
 • สายพ่นยาย้ำห้วท้าย สำหรับประกอบล้อเก็บ
 • ที่กวนน้ำยา (สำหรับยาผง หรือ copper)

เครื่องพ่นยาสามสูบ ขนาด  6 หุล (3/4")  และเครื่องพ่นยา ขนาด 1" ออโตเมติก และหม้อพักลม เราจัดและประกอบเป็นชุดพร้อมใช้งานให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงาน หรือลูกค้่าจะนำเครื่องพวกนี้ไปใช้ในงาน กำจัดปลวกก็ได้เรายินดีแนะนำสารเคมีและวิธีการทำให้ฟรี

แท่นพ่นยาเหล็กฉากหนา ชนิดพิเศษ สั่งทำแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน คุ้มค่าเงินที่จ่ายไป

เครื่องยนต์ที่เราใช้ประกอบ สตาร์ทติดง่าย

15/01/2555

Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 16:54
 

การติดตั้ง - เครื่องพ่นยาชุด b

User Rating: / 2
PoorBest 

เครื่องพ่นยาสามสูบ การประกอบแท่นพ่นยาสามสูบ ชุด F

เครื่องพ่นยาสามสูบ/ หรือ ปั๊มพ่นยาสามสูบ /เครื่องพ่นยาสามสูบ 3/4"

งานพ่นยา แท่นพ่นยา เครื่องพ่นยา 5.5 hp เครื่องพ่นยาลากสาย 3/4"

รายละเอียด

1. แท่นพ่นยา เหล็กฉากใหญ่ สีแดง แท่นพ่นยา ตัวหนา 
2. เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาด 5.5 HP
3. เครื่องพ่นยา 3 สูบ 3/4"  (6 หุล) รุ่น Auto เกรดดี อะไหล่ใช้กับตราเพชรแท้ได้

ชุด B ประกอบด้วย อุปกรณ์ดังภาพ

เครื่องพ่นยา 3/4" ดี ออโตเมติก

 

สายพ่นยาเพชรรวงข้าว 100 เมตร

 

ล้อเ้ก็บสาย 100 เมตร

แท่นพ่นยาเหล็กฉากอย่างหนา

ตัวอย่างด้ามพ่นยารุ่นที่เราจำหน่าย เป็นละออง
ล้อเก็บสาย สำหรับประกอบเป็นชุดฟรียอย แท่นพ่นยาสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์เล็กและปั๊มพ่นยา

การประกอภู่เล่ย์กับเครื่องยนต์ ประกอบภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาและ ภู่เล่ย์เครื่องยนต์เล็ก
ติดตั้งตัวปั๊ม เครื่องยนต์เล็ก ภู่เล่ย์ แท่นพ่นยา สายพาน ประกอบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

ประกอบเป็นชุด F ประกอบด้วย ชุดเล็ก อย่างดี .- (ถ้าต้องการรุ่นถูกให้เลือกชุด A)

 • เครื่องพ่นยาสามสูบขนาด 3/4"
 • เครื่องยนต์ขนาด 5.5  HP
 • แท่นพ่นยาอย่างหนา
 • ภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาขนาด 2.5"x2AX19MM

ประกอบสำหรับปั๊มพ่นยา รุ่น 1" ออโตเมติก  9,200.-

 • เครื่องพ่นยาสามสูบขนาด 1""
 • เครื่องยนต์ขนาด 5.5  HP
 • แท่นพ่นยาอย่างหนา
 • สายพาน 2 เส้น
 • ภู่เล่ย์เครื่องพ่นยาขนาด 2.5"x2AX19MM
 • ด้ามพ่นยาดำเนินสะดวก อยางดี 3 ฟุต
 • สายพ่นยา เพชรรวงข้าว 20
 • ก๊อก ผู้เมีัย ขนาด 1/4

เพิ่มเติมซื้อเพิ่ม

 • ล้อเก็บสายพ่นยาขนาด 100 เมตร
 • ฟรียอยพ่นยา
 • สายพ่นยาย้ำห้วท้าย สำหรับประกอบล้อเก็บ
 • ที่กวนน้ำยา (สำหรับยาผง หรือ copper)

เครื่องพ่นยาสามสูบ ขนาด  6 หุล (3/4")  และเครื่องพ่นยา ขนาด 1" ออโตเมติก และหม้อพักลม เราจัดและประกอบเป็นชุดพร้อมใช้งานให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงาน หรือลูกค้าจะนำเครื่องพวกนี้ไปใช้ในงาน กำจัดปลวกก็ได้เรายินดีแนะนำสารเคมีและวิธีการทำให้ฟรี

แท่นพ่นยาเหล็กฉากหนา ชนิดพิเศษ สั่งทำแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน คุ้มค่าเงินที่จ่ายไป

เครื่องยนต์ที่เราใช้ประกอบ สตาร์ทติดง่าย

15/01/2555

Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 16:57
   

บทความใหม่ล่าสุด!

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

We have 530 guests online

DOMAIN SERVICE TIME

ผู้เยี่ยมชม เริ่มนับ 07/06/2554

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday วันนี้1265
mod_vvisit_counterYesterday วานนี้4420
mod_vvisit_counterThis week สัปดาห์นี้1265
mod_vvisit_counterLast week สัปดาห์ที่แล้ว34611
mod_vvisit_counterThis month เดือนนี้111409
mod_vvisit_counterLast month เดือนที่แล้ว124728
mod_vvisit_counterAll days ทั้งหมด7280147

We have: 65 guests, 3 bots online
Your IP:: 34.237.76.91
 , 
Today: Sep 22, 2019