Print

ปั๊มแรงดัน 3 ใบพัดหมุนขวา เป็นปั๊มสำหรับส่งไกล ๆ 2-2.5 กม สำหรับสวนที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำตามธรรมมชาติ รุ่น Model 4093 หมุน ขวา  Clockwise ปั๊มเหล็กหล่อ 3 ใบพัด เพชรรวงข้าว เพชรรงข้าว ขนาด 4"x3"หมุน ขวา ตามเข็มนาฬิกาเหมาะสำหรับอัดสปริงเกอร์ Anan หรือสปริงเกอร์ ดีพร้อม ปั๊มตัวนี้จะสร้างแรงดันได้ ราวๆ 4-8 บาร์ ดังนั้นเรืองแรงดันหรือว่าความแรงไม่มีปัญหาเหมาะสำหรับสวนที่อยู่หางไกลแหล่งน้ำเครื่องยนต์ที่ใช้ก็แนะนำให้ตั้งแต่ 17-40แรงม้าขึ้นไปถึงจะดึงความสามารถของปั๊มออกมาเต็มที่ถามว่าเครื่องยนต์เล็ก kubota ได้ไหม 11-14 แรง ก็ได้นะครับแต่ประสิทธิ์ภาพก็จะออกมาไม่เต็มร้อย

ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าว 4093 หมุนขวา ขนาด 4"x3" 3 ใบพัด

อ่านตรงหนี้หน่อย ค่อยซื้อ ป้ายบอกสินค้า

Last Updated ( Sunday, 08 September 2019 22:05 )