You are here: Home สินค้าแยกประเภท อุปกรณ์ปั๊มน้ำ การติดตั้งปั๊มหอยโข่งสำหรับระบบน้ำหยด

การติดตั้งปั๊มหอยโข่งสำหรับระบบน้ำหยด

E-mail Print PDF

การติดตั้งปั๊มหอยโข่งสำหรับระบบน้ำหยด

การทำการเกษตรในปัจจุบันนี้เราจะรอเทวดาให้ประทานฝนมาให้เราหรือท่านจะแห่นางแมวไปขอฝนเทวดาท่านอาจประทานมาให้ท่านสักหยดหนึ่งในรอบ 1 เดือนจากนั้นท่านต้องไปขอจากใครอีกคงรอกันไม่ไหวแน่ซึ่งฤดูกาลผลิตเริ่มต้นมันไม่รอใครทั้งนั้นที่สำคัญนะครับ ดอกเบี้ยมันไม่ต้องการน้ำเดินทุกวันไม่มีวันหยุด จนกว่าท่านจะหยุดมันเอง ดังนั้นหัวใจสำคัญของการปลูกพืชก็คือ ระบบน้ำครับ ถ้าไปจ้างมืออาชีพก็จะไม่มีเงินต้นส่งธนาคาร ดังนั้นท่านต้องจัดการเอง.

ดังนั้นการใช้ปั๊มน้ำเป็นทางออกที่ดีทีสุดในการทำการเกษตรแผนใหม่ซี่งเราต้องจัดการเรื่องน้ำแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับพืชและฤดูกาลผลิตด้วยวันนี้จะขอพูดเรื่องการให้น้ำในระบบน้ำหยดสำหรับไร่ อ้อยครับ ท่านไม่จำเป็นต้องซื้อปั๊มน้ำกับเราก็ได้อ่านและนำไปปฎิบัติไม่ว่ากัน.

เมื่อพูดถึง ระบบน้ำหยด ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกรไทย ซึ่งระบบนี้ได้รับความนิยมในต่างประเทศมานานแล้ว โดยเฉพาะในประเทศอิสราเอล ได้คิดค้นและเริ่มใช้มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1940 โดยวิศวกรชื่อ Symcha Blass และได้แพร่หลายออกไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้นำอุปกรณ์นำเข้า และเกษตรกรยังพึ่งน้ำฝนอยู่ สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการชลประทานน้ำหยด ปัจจุบันนี้ไทยเรายังผลิตเองไม่ได้ทั้งหมด บางอย่างต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์จ่ายปุ๋ย วาล์วไฟฟ้า และระบบหม้อกรอง เป็นต้น
ระบบน้ำหยด เป็นเทคโนโลยีการชลประทานวิธีหนึ่งในหลายวิธี เป็นการให้น้ำแก่พืช โดยการส่งน้ำผ่านระบบท่อผ่านระบบปั๊มหอยโข่งแรงดันสูง หรือปั๊มแรงดันหลายใบพัด เพิ่มทำให้เกิดแรงดันในระดับ 5-25 PSI และปล่อยน้ำออกทางหัวน้ำหยด ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณโคนต้นพืช น้ำจะหยดซึมลงมาบริเวณรากช้า ๆ สม่ำเสมอในอัตรา 4-20 ลิตร ต่อชั่วโมง ที่แรงดัน 5-25 PSI ขึ้นอยู่กับระบบ ชนิดพืช ขนาดพื้นที่ และชนิดของดิน ทำให้ดินมีความชื้นคงที่ในระดับที่พืชต้องการและเหมาะสมตลอดเวลา ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งที่ต้องเตรียมสำหรับโครงการนี้คือ

 1. ปั๊มแรงดัน 2 ใบพัด หรือ 3 ใบพัด (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการปลูก)
 2. เทปน้ำหยด
 3. ท่อส่งน้ำ จะเป็น ท่อ พี อี (PE) หรือ ท่อ พี วี ซี (PVC) ก็ได้ นิยมใช้ PE ติดตั้งง่าย
 4. ข้อต่อและอุปกรณ์ หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป หรือ ที่ด่านช้าง ที่ร้าน อ.ทองไทย อุปกรณ์ครบ ไม่เป็นเฮียเขาจัดการให้
 5. หัวกระโหลก หรือ ฟุตววล์วไฟเบอร์ หรืด หัวดูดไพเบอร์ ตามขนาดของปั๊มน้ำ

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ คือ

 1. ผู้ใช้ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบปั๊มน้ำ เช่นไม่ได้อ่านคู่้มือการติดตั้ง คู่มือการใช้ หรือ ป้ายแสดงคุณสมบัิติของปั๊มน้ำ
 2. ไม่รู้ว่าปั๊มที่เกษตรซื้่อมานั้นใช้แรงม้าเท่าไร และ ไม่เข้าใจการทดรอบภู่เล่ย์ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์บางครั้งมีเครื่องยนต์แรงม้าน้อยแต่ต้องการปั๊มแรง ๆ ได้น้ำเยอะ ๆ อันนี้ กรรมแท้ ๆ
 3. เนื่องจากเป็นปั๊มแรงดันสูง การออกแบบใบพัดให้รีดน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็น การทำให้ใบพัดรีดน้ำต้องออกแบบให้ร่องตีน้ำเล็กและแคบ เพื่อทำให้เกิดแรงดันในห้องเครื่องและใช้รอบจัึด ๆ แรงเหวียงหนีศูนย์ของปั๊มหอยโข่งทำให้เกิดแรงดันในห้องเครื่อง ระดับ 2-7.2 บาร์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ออกแบบ) เช่น รุ่น 4020 ทำแรงดันได้ 7.2 บาร์ ที่รอบ 2500 รอบ/นาที เป็นต้น
 4. จากข้อ 3 การออกแบบใบพัดที่แคบ ทำให้เกิดปัญหาคือ ถ้าน้ำที่ดูดไม่สะอาด หรือ เศษ หิน กรวด ทราย หอยขมขนาด 2-8 มิลลิเมตร ถูกแรงดูดของปั๊มดูดเข้าไปติดที่ใบพัดอะไรจะเกิดขึ้น (คำตอบคือ ประสิทธิ์ภาพในการดูดจะลดลง 50 % หรือ ดูดน้ำไม่ขึ้นเลย ทางออกที่ง่ายที่สุดคือ คืนบริษัทผู้ผลิตส่วนมาก ) เหมือนภาพแสดง

 

 

4020  ปั๊มแรงดัน 2 ใบพัด หมุนซ้าย         เทปน้ำหยด                              เทปน้ำพุ่ง

ข้อต่อ               วาล์ว      หัวดูดไฟเบอร์  (หัวกระโหลก)

การต่อเครื่องยนต์ พร้อมปั๊มแรงดันหมุนขวา 2 ใบพัด และปั๊มแรงดัน MU-250L หมุนซ้าย ที่ถูกต้อง

ปัญหาที่สำคัญของระบบนี้

 • น้ำต้องสะอาด (ห้ามน้ำผ้าลี่หรือวัสดุใด ๆ ห่อหัวดูดโดยตรง กรุณาทำตะแกรงหรือ ที่กรองฝุ่นก้อนกรวด ทราย)
 • ต้องทำระบบกรองน้ำให้กับระบบ
 • ปั๊มที่ใช้ต้องเป็นปั๊มที่มีแรงดันสูงเช่น ปั๊มรุ่น 4020 แรงดันสูงสุด 7.2 บาร์ ไปดูบทความปั๊มแรงดัน (PRODUCT)
 • เมื่อท่านวางระบบเรียบร้อยระวังอยู่ 2 อย่างคือ หนูนา กับไฟป่าให้ตรวจเช็คทุก ๆ อาทิตย์ ถ้าฝังดิน หนูจะกัดขาด

ข้อเสนอแนะ

 • ท่านจะต้องเปิดน้ำทีละโชน
 • ทุก ๆ ท่อจ่ายน้ำท่านต้องติดตั้งวาล์วน้ำเพื่อลดหรือเพิ่มแรงดันน้ำให้กับท่อจ่ายน้ำแต่ละท่อ
 • ในกรณีที่ท่านติดตั้งระบบสปริงเกอร์แบบเหวียงควรใส่วาล์วหรี่ที่สปริงเกอร์ทุกตัวเพื่อปรับระดับแรงดันของน้ำให้เท่ากันทั้งระบบ
 • ฟุตวาล์วไม่ควรใช้ผ้าลี่ห่อฟุตวาล์วโดยตรง ควรหาตะแกรงหรือ วัสดุอืน ๆ กั้นเป็นคอกคอยกรอง
 • ถ้าตังเหลือ ควรเพิ่มถังแรงดันเข้าไปในระบบจะได้แรงดันเพิ่มขึ้นอีกอย่าลืมใส่เช็ควาล์วกันน้ำย้อนกลับด้วย
 • ควรใส่ strainer กรองทรายด้วย  (ให้จำว่าทุก ๆ อุปกรณ์ที่เพิ่มเข้าไประบบจะทำให้แรงดันในระบบลดลง)

 

ลูกค้าอาจแบ่งได้หลาย ๆ แบบที่แตกต่างจากนี้ได้ เพื่อความเหมาะสม

 

จะเก็บภาพสวย ๆ มาฝาก--------

ยังมีต่อ----------------พักหลายวัน

Last Updated ( Sunday, 12 June 2016 08:11 )  

บทความใหม่ล่าสุด!

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

We have 389 guests online

DOMAIN SERVICE TIME

ผู้เยี่ยมชม เริ่มนับ 07/06/2554

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday วันนี้897
mod_vvisit_counterYesterday วานนี้6921
mod_vvisit_counterThis week สัปดาห์นี้25720
mod_vvisit_counterLast week สัปดาห์ที่แล้ว18898
mod_vvisit_counterThis month เดือนนี้83965
mod_vvisit_counterLast month เดือนที่แล้ว104051
mod_vvisit_counterAll days ทั้งหมด6641371

We have: 45 guests, 2 bots online
Your IP:: 54.90.86.231
 , 
Today: Apr 26, 2019